Jäseneksi

English Finnish

The Fenfire Foundation on suomalainen yhdistys (rekisteröinti vireillä), jonka tarkoituksena on edistää teknisiä tiedonhallintamenetelmiä.

The Fenfire Foundationin jäsenet ovat yksityisiä henkilöitä. Jäsenille ei ole asetettu muodollisia kelpoisuusvaatimuksia, mutta jokainen jäseneksi haluavan kelpoisuus harkitaan erikseen. Päätöksen jäseneksi hyväksymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on lakisääteisiä ja sääntömääräisiä oikeuksia. Tärkein niistä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, jotka ovat yhdistyksen ylin päättävä elin. Kerran vuodessa järjestettävässä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus, jolla on yhdistyksessä toimeenpanovalta, ja tilintarkastajat, jotka jäsenistön edustajina tarkastavat yhdistyksen hallinnon ja talouden ja laativat niistä raportin joka vuosi järjestettävälle syyskokoukselle.

Jäsenellä on velvollisuus maksaa syyskokouksen määräämä liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu. Vuonna 2005 liittymismaksu on 0 euroa ja jäsenmaksu 10 euroa. Maksut suoritetaan rahastonhoitajalle (tällä hetkellä Antti-Juhani Kaijanaho) käteisellä jäseneksi hyväksymisen jälkeen. Jos käteissuoritus ei onnistu, voidaan vaihtoehtoisesta maksujärjestelystä sopia.

The Fenfire Foundationin jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa aikomuksestaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen (sähköposti käy) ja eksplisiittinen. Ilmoitukseen tulee liittää jäseneksi haluavan täydellinen nimi, arkinimi, kotipaikka sekä yhteystiedot (postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite). Siinä tulee myös mainita, että jäseneksi haluava hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ilmoitus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja lähetetään jäsensihteerille osoitteeseen

The Fenfire Foundation / hallitus
c/o Antti-Juhani Kaijanaho
Helokantie 1 A 16
40640 JYVÄSKYLÄ

tai sähköpostilla osoitteeseen antti-juhani@kaijanaho.info (otsikossa mainittava sanat Fenfire Foundation). Puutteellisen ilmoituksen perusteella ei jäsenyyttä voida antaa.

Seuraavaa mallia voi käyttää apuna ilmoitusta laadittaessa:

From: Matti Meikäläinen <matti.meikalainen@example.com>
Subject: Jäseneksi The Fenfire Foundationiin
To: antti-juhani@kaijanaho.info

The Fenfire Foundationin hallitukselle

Hyväksyn The Fenfire Foundationin tarkoituksen ja haluan
liittyä sen jäseneksi.  Yhteystietoni ovat:

  Matti Meikäläinen
  Mallikuja 42
  42100 JÄMSÄ
  matti.meikalainen@example.com

Koko nimeni on Matti Teuvo Meikäläinen ja kotipaikkani on Jämsä.
Arkikäytössä pyydän käyttämään nimeäni muodossa Matti Meikäläinen.

Fenfire

The Fenfire logo (a purple flame)